Katedry a ústavy

Katedra francouzského jazyka a literatury

Pedagogická činnost

Katedra vzdělává budoucí učitele francouzského jazyka a literatury všech typů škol v bakalářském a magisterském studijním programu. Cílem bakalářského studijního programu je systematické prohlubování jazykových kompetencí a poskytnutí teoretického základu v odborných lingvistických a literárních disciplínách, včetně synchronního a diachronního pohledu. Součástí programu jsou i francouzské reálie v evropském kulturím kontextu a geopolitika frankofonie. Magisterský studijní program je zaměřen na hlubší studium lingvistických a literárně vědních disciplín a didaktiku cizích jazyků. Katedra dále zajišťuje kombinované tříleté rozšiřující studium francouzského jazyka pro učitele ZŠ a SŠ, graduaci PhDr. a doktorské studium (Ph.D.)v oboru pedagogika - didaktika francouzského jazyka a literatury. Katedra spolupracuje s francouzskými univerzitami a zajišťuje studentskou i učitelskou mobilitu v rámci LLP Erasmus.

Webové stránky pracoviště

http://kfjl.pedf.cuni.cz

Vedení

Sekretariát

Zaměstnanci

Poslední změna: 23. listopad 2021 11:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: