Katedry a ústavy

Katedra hudební výchovy

Web

Charakteristika pracoviště

Katedra hudební výchovy Univerzity Karlovy v Praze - Pedagogické fakulty se specializuje na profesní přípravu učitelů hudební výchovy na ZŠ a SŠ, učitelů nástrojové hry a hudební nauky na ZUŠ a na přípravu sbormistrů. Většina členů katedry patří mezi uznávané specialisty ve svých teoretických či uměleckých oborech. Ve spolupráci s předními odborníky a školní praxí vytváříme kvalitní oborovou základnu pro teoretická i praktická studia v oborech hudebně didaktických, hudebně teoretických a umělecko pedagogických.

Pedagogická činnost

Katedra hudební výchovy vzdělává budoucí učitele hudby ve tříletém bakalářském a dvouletém navazujícím magisterském studijním programu v oborech Hudební výchova, Hra na nástroj a Sbormistrovství. Tyto obory jsou akreditovány i v anglickém jazyce pro studium zahraničních studentů. Katedra HV se též podílí na přípravě učitelů 1. stupně základních škol a mateřských škol, a to jak v prezenční tak v kombinované formě studia. Dále zajišťuje rigorózní řízení (PhDr.) a nabízí doktorské studium v oboru Hudební teorie a pedagogika (Ph.D.). Katedra spolupracuje s evropskými univerzitami (např. Irsko, Norsko, Polsko, Německo, Slovensko, Rusko) a zajišťuje studentskou i učitelskou mobilitu v rámci LLP Erasmus.

Vědecká činnost

Vědecká a umělecká činnost pracovníků katedry je velmi obsáhlá, zahrnuje jak činnost publikační, organizaci odborných konferencí domácích i zahraničních, tak bohatou činnost koncertní. Pracovníci katedry se úspěšně zapojují do četných výzkumných a uměleckých projektů. Katedra je vydavatelem časopisu Hudební výchova.

Webové stránky pracoviště

http://khv.pedf.cuni.cz

Vedení

Zaměstnanci

Poslední změna: 23. listopad 2021 11:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: