Katedry a ústavy

Katedra informačních technologií a technické výchovy

Web

Charakteristika pracoviště

Katedra informačních technologií a technické výchovy je vědeckopedagogické pracoviště orientované primárně do oblasti informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, resp. digitálních technologií ve vyučování a učení a profesi učitele. Orientuje se na rozvoj pedagogických kompetencí učitelů aplikovat digitální technologie ve vzdělávání, a specificky se zaměřuje na oblast informačně technologické výchovy, resp. didaktiky informatiky a informačně technologické výchovy. Ve vztahu k pedagogické praxi se katedra orientuje na problematiku rozvoje digitální gramotnosti žáků a jejich počítačového myšlení, problematiku edukačních specifik a možností digitálních technologií jako významného faktoru multifunkčního pracovního prostředí žáků a učitelů, problematiku inovativních modelů podpory vyučování a učení s využitím edukačního potenciálu informačních a komunikačních technologií a implementace inovativních výukových metod založených na využívání digitálních technologiích.

Pedagogická činnost

Katedra informačních technologií a technické výchovy se ve své pedagogické činnosti orientuje do několika oblastí a forem vzdělávání. Hlavním pedagogickým zaměřením katedry je příprava studentů bakalářských a magisterských studijních oborů Informační technologie se zaměřením na vzdělávání, resp. Informační a komunikační technologie v prezenční i kombinované formě. Vedle základního pedagogického působení se jedná o pedagogické působení v rámci společného základu studia na fakultě a působení v rámci celoživotního vzdělávání.

Vědecká činnost

Katedra informačních technologií a technické výchovy je ve své vědecké činnosti zaměřena na problematiku zkoumání procesů a tendencí ve vzdělávání v kontextu rozvoje oblasti digitálních technologií a jejich vlivu na kurikulární i procesuální sféru vzdělávání v podmínkách informační společnosti, problematiku didaktiky informatiky, resp. informačně technologické výchovy a rozvoje digitálních kompetencí žáků, problematiku přípravy učitelů v oblasti digitálních technologií a rozvoje pedagogických kompetencí učitelů aplikovat tyto prostředky, problematiku využití digitálních technologií ve školách při výuce a učení, integraci informačně technologické výchovy do vzdělávání, podporu informačních, komunikačních, diagnostických a tvůrčích činností učitelů a žáků prostředky digitálních technologií a problematiku zkoumání elektronické podpory vzdělávání, resp. modelů vzdělávání s podporou virtuálních vzdělávacích systémů a prostředí.

Webové stránky pracoviště

https://it.pedf.cuni.cz/

Vedení

Zaměstnanci

Poslední změna: 23. listopad 2021 11:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: