Katedry a ústavy

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky

Pedagogická činnost

Katedra připravuje učitele ruského jazyka v tříletém bakalářském a navazujícím dvouletém magisterském studiu. Nabízí rovněž rozšiřující jednooborové tříleté kombinované studium, poskytuje postgraduální doktorské studium a možnost graduace PhDr. Při studiu je kladen důraz na praktické ovládání jazyka v mluvené i v psané podobě, podložené znalostmi jazykové teorie. Studijní program poskytuje znalosti z ruské literatury, z ruských dějin a reálií, které jsou pojímány jako součást kultury evropské. Zvláštní pozornost je věnována práci s uměleckými texty a jejich interpretaci. Integrující složkou studia je utváření lingvodidaktické kompetence pro potřeby jazykové výuky na různých typech škol. Výuka má úzkou vazbu s pedagogickou praxí. Vyučující jsou tvůrci učebnic ruského jazyka pro základní a střední školy. Katedra poskytuje studentům možnost stáží v Ruské federaci.

Webové stránky pracoviště

http://krl.pedf.cuni.cz/

Vedení

Zaměstnanci

Poslední změna: 23. listopad 2021 11:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: