Katedry a ústavy

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Charakteristika pracoviště

   Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství bude všeobecně uznávaným pracovištěm spojujícím nejnovější vědecké poznatky o profesi učitele a dalších pedagogických pracovníků s autentickým školským terénem. Bude vytvářet podmínky pro další rozvoj širokého spektra pedagogických pracovníků, teoreticky zkoumat aspekty učitelské profese a postavení pedagogických pracovníků v současné škole ve všech etapách jejich celoživotního rozvoje.

 

 

Pracoviště realizuje kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

I. kvalifikační kurzy

II. další kurzy

  • Sdílení zkušeností ředitelů v oblasti pedagogického vedení I. - II.
  • Příprava na konkurzní řízení

III. připravujeme v nejbližší době

  • Řízení školního poradenského pracoviště
  • Střední management
  • Vedení lidí ve školách a školských zařízeních
  • Domácí vzdělávání bez emocí
  • Supervize pro uvádějící učitele
  • Základy koučinku ve školství
  • Učitel mezi paragrafy

 

Vědecká činnost

Pracovníci ústavu jsou zapojováni na expertní úrovni do národních projektů ovlivňujících vzdělávací soustavu (Systémová podpora začínajících učitelů a ředitelů, Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, Komplexní systém hodnocení…), dále je budována expertní spolupráce s MŠMT, ČŠI, NIDV a dalšími přímo řízenými organizacemi.

Pracovníci ústavu úspěšně dokončili projekt GAČR (více na www stránkách)

Webové stránky pracoviště

http://uprps.pedf.cuni.cz

Vedení

Zaměstnanci

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: