Katedry a ústavy

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání

Telefon
: 221 900 535

Charakteristika pracoviště

Ústav je vědeckovýzkumným pracovištěm fakulty, řeší projekty zaměřené na identifikaci vzdělávacích potřeb, analýzu procesů ve vzdělávacích systémech, na proměnu školy a profese učitele. Je koordinátorem Centra základního výzkumu školního vzdělávání, které je společným projektem UK v Praze a MU v Brně. Součástí ústavu je Centrum evropských studií a Centrum doktorských studií.

Pracovníci ústavu jsou autory řady zásadních publikací, v ústavu se edituje vědecký časopis Orbis scholae. Podstatnou součástí činnosti ústavu je mezinárodní vědecká spolupráce a pořádání konferencí.

Ústav garantuje doktorské studium v oboru pedagogika a následné magisterské studium školní pedagogiky. Pracovníci ústavu vyučují ve studijních programech školského managementu, oborového studia pedagogiky a zajištují výuku pedagogiky pro zahraniční studenty.

Webové stránky pracoviště

http://uvrv.pedf.cuni.cz

Vedení

Sekretariát

Zaměstnanci

Poslední změna: 23. listopad 2021 11:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: