Katedry a ústavy

Středisko informačních technologií

Charakteristika pracoviště

Středisko je centrálním informatickým pracovištěm fakulty. SIT určuje koncepci rozvoje IT fakulty, pořizuje a spravuje počítače, jejich příslušenství a další prostředky IT. Slouží jako centrální konzultační a podpůrné pracoviště ostatním složkám fakulty. Nese odpovědnost za provoz počítačové sítě fakulty vůči nejbližší nadřízené složce (RUK) a definuje pravidla užívání sítě fakultou. Do jeho kompetence spadá i provoz veškerých telekomunikačních zařízení a správa učeben UK PedF.

Eduroam Office 365 Středisko informačních technologií nespravuje SIS      pozadavky.pedf.cuni.cz

Pro studenty

Pro zaměstnance

 

Webové stránky pracoviště

http://sit.pedf.cuni.cz/

Vedení

Sekretariát

Zaměstnanci

Poslední změna: 23. listopad 2021 11:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: