Katedry a ústavy

Knihovna

Charakteristika pracoviště

Knihovna je specializované pracoviště s celofakultní působností. Jejím hlavním úkolem je informační zajištění studijních programů a programů vědy, výzkumu a vývoje realizovaných fakultou. Pro tyto účely garantuje akvizici, zpracování, uchovávání a zpřístupnění knihovních fondů a informačních zdrojů. Studentům a zaměstnancům fakulty, univerzity i širší odborné věřejnosti zajišťuje knihovní, informační, poradenské a reprografické služby. Zodpovídá za zpracování dat publikační činnosti interních pracovníků fakulty a jejich předání do RIV.

 

Provozní doba knihovny

Webové stránky pracoviště

http://knihovna.pedf.cuni.cz/

Vedení

Zaměstnanci

Poslední změna: 23. listopad 2021 11:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: