Katedry a ústavy

Katedra českého jazyka

Charakteristika pracoviště

 

Pedagogická činnost

V tříletém bakalářském studijním oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání vychováváme bohemisty s důkladnou znalostí současné češtiny – jejího systému i užití v komunikaci. Literární složka studia je zaměřena na výchovu zasvěceného čtenáře a vykladače literatury. Prioritou absolventů bakalářského studia je navazující dvouletý magisterský studijní program Učitelství českého jazyka na základních i středních školách. V něm studentům poskytujeme v prvé řadě didaktické vybavení pro výuku jazyka i literatury propojující moderní pedagogické přístupy s praxí na školách. Navíc představujeme jazyk a literaturu v historické perspektivě a obohacujeme jejich studium o pohled obecné lingvistiky a literární vědy. Absolventi mohou získat titul PhDr. nebo se přihlásit do doktorského studijního programu.

Webové stránky pracoviště

http://kcj.pedf.cuni.cz

Vedení

Sekretariát

Zaměstnanci

Poslední změna: 23. listopad 2021 11:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: