Katedry a ústavy

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Charakteristika pracoviště

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (dříve CŠM) PedF UK se profiluje jako moderní pracoviště spojující vzdělávání řídících pracovníků ve školství s nejnovějšími poznatky a výstupy obecné teorie organizací, managementu a leadershipu, andragogiky, pedagogiky a dalších souvisejících vědních disciplín.

Prioritou se stává stálá interakce teoretických východisek oborů a praktických zkušeností řídících pracovníků s moderními postupy řízení firem a organizací mimo resort školství, sladění teorií a potřeb školské praxe.

Cílem je nejen vzdělávat profesionální řídící pracovníky ve školství, ale také reflektovat vývojové trendy řízení škol a celkové trendy českého školství. Tímto spojením pracoviště spoluutváří a kultivuje obory školský management a management vzdělávání v České republice.

 

Pedagogická činnost

Pedagogická činnost katedry se zaměřuje na studenty bakalářského oboru Školský management a studenty navazujícího magisterského studia oboru Management vzdělávání, oba je možno studovat pouze v kombinované formě studia. Akademičtí pracovníci katedry také vyučují specializaci školský management v pregraduálním studiu budoucích pedagogů.

Od 1. září 2019 bude na katedře otevřeno studium oboru andragogika.

Vědecká činnost

Pracovníci katedry se zapojují do vědecké a publikační činnosti. Spolupráce pracoviště přesahuje hranice České republiky, akademičtí pracovníci se zapojují do řady mezinárodních aktivit, vystupují na konferencích a jiných akcích.  

V rámci magisterského oboru Management vzdělávání jsou vytvářeny podmínky pro rigorózní řízení (možnost získání titulu PhDr.).

 

Webové stránky pracoviště

http://pages.pedf.cuni.cz/kamv/

Vedení

Sekretariát

Zaměstnanci

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: