Katedry a ústavy

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Charakteristika pracoviště

 
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (KAMV) Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se profiluje jako moderní akademické pracoviště zabývají se širším pojetím managementu vzdělávání (jehož součástí je i školský management) a vzděláváním dospělých (tj. andragogikou jako zastřešující vědní disciplínou). Svojí činností navázala na tradici Centra školského managementu.


Cílem katedry je nejen vzdělávat profesionální pracovníky ve vzdělávání, ale také reflektovat vývojové trendy řízení škol a celkové trendy českého vzdělávacího systému. Tímto spojením pracoviště spoluutváří a kultivuje obory Školský management a Management vzdělávání, resp. Andragogiku a management vzdělávání.

Pedagogická činnost

Specializuje se na vzdělávání vedoucích pracovníků ve školství, propojení s nejnovějšími poznatky a výstupy obecné teorie organizace, managementu a leadershipu, andragogiky, pedagogiky, sociální psychologie a dalších souvisejících vědních disciplín.

 

Od 1. září 2019 je na katedře zahájeno studium nově akreditovaného magisterského oboru Andragogika a management vzdělávání. Rigorózní řízení bylo již otevřeno. Nově tak dochází k rozšíření studijního programu o andragogickou dimenzi a možnost profesního rozvoje učitelů a dalších pracovníků působících v oblasti vzdělávání, vč. vzdělavatelů dospělých.

Vědecká činnost

Posláním katedry je vytvářet teoretický základ pro rozvoj dovedností a dalších kompetencí nezbytných pro výkon relevantních profesí. Vycházíme z aktuálního stavu andragogického vědeckého poznání, výzkumu a vývoje a uplatňujeme aplikace v různých sociálně-ekonomických kontextech.

Webové stránky pracoviště

https://kamv.cz/

Vedení

Sekretariát

Zaměstnanci

Poslední změna: 23. listopad 2021 11:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: