Den otevřených dveří

Den otevřených dveří - doktorské studium


Den otevřených dveří doktorských studijních programů na Pedagogické fakultě UK

M.Rettigové 4 Praha 1


pátek 29. 11. 2019  15.00 – 17.00 hodin


Konzultace na domovských pracovištích doktorských studijních programů


Program Pedagogika

místnost: R118 - 1. patro PedF UK

účast akademických pracovníků a školitelů katedry pedagogiky, ÚVRV a katedry preprimární a primární pedagogiky

účast studentů doktorského studia v oboru Pedagogika

Obor Speciální pedagogika

místnost: R402 - 4. patro PedF UK

účast akademických pracovníků a školitelů katedry speciální pedagogiky

účast studentů doktorského studia v oboru Speciální pedagogika

Obor Hudební teorie a pedagogika

děkanát/pracovna děkana -1. patro a místnost R413 - 4. patro

účast akademických pracovníků a školitelů katedry hudební výchovy

účast studentů doktorského studia v oboru Hudební teorie a pedagogika

Program Didaktika matematiky

místnost: R302 - 3. patro PedF UK

účast akademických pracovníků a školitelů katedry matematiky a didaktiky matematiky

účast studentů doktorského studia v oboru Didaktika matematiky

Obor Didaktika českého jazyka

místnost: R320D - 3. patro PedF UK

účast akademických pracovníků a školitelů katedry českého jazyka

účast studentů doktorského studia v oboru Didaktika českého jazyka

Obor Výtvarná výchova

místnost: R325a - 3. patro

účast akademických pracovníků a školitelů katedry výtvarné výchovy

účast studentů doktorského studia, včetně prezentace jejich projektů na katedřeVV

Obor Vzdělávání v biologii

místnost: R309 - 3. patro

účast akademických pracovníků a školitelů katedry biologie a environmentální výchovy

účast studentů doktorského studia v oboru Vzdělávání v biologii

Obor Filozofie a program Filozofie a výchovy vzdělávání

místnost: R207E - 2. patro

účast akademických pracovníků a školitelů katedry občanské výchovy a filozofie

účast studentů doktorského studia v oboru Filozofie

Program Pedagogická a školní psychologie

místnost M308 - 3. patro Myslíková 7 Praha 1

účast akademických pracovníků a školitelů katedry psychologie

účast studentů doktorského studia v oboru Pedagogická psychologie

Obor České a československé dějiny

místnost: R446 - 4. patro

účast akademických pracovníků a školitelů katedry dějin a didaktiky dějepisu

účast studentů doktorského studia v oboru České a československé dějiny

Program Didaktika chemie

místnost R201 - 2. patro

účast akademických pracovníků a školitelů katedry chemie a didktiky chemie

Proram Německý jazyk a literatura s didaktikou

děkanát - 1. patro

účast akademických pracovníků a školitelů germanitiky

Oddělení pro vědeckou činnost

místnost M444 - 4. patro

informace o podávání přihlášek do doktorského studia

proděkan pro vědu a výzkum prof. PhDr. M. Bílek, Ph.D.

referentka doktorského studia Dana Němcová


Poslední změna: 27. listopad 2019 23:09 
Sdílet na: