Dokumenty / Strategie

Hybridní jaro a podzim 2022/2023 (RUK)

Jednotlivá rektorátní oddělení UK připravila pro plynulejší realizaci výuky v letním i zimním semestru 2021, 2022 a 2023 souhrnné informace v podobě „Hybridního jara/podzimu“, jež mají pomoci vyučujícím i garantům studijního programu a studijního předmětu. Ačkoliv se jedná převážně o doporučení, je nutné některé procesy za nynější pandemické situace dodržovat plošně (na celé UK).


Aktualizované informace: (web)


Fakulta online

V průběhu zimního semestru 2020 jsme pro Vás připravili ve spolupráci s oddělením pro vnější vztahy a organizační záležitosti webový portál (https://fakultaonline.pedf.cuni.cz/), který se věnuje podpoře nejen při distanční výuce, ale i práci či vedení týmů a katedry online (navíc jsou u každého doporučeného programu uvedeny pro přehlednost rychlé klady a zápory dané platformy).


Samotný web je rozdělen na čtyři základní sekce:

  • Chci učit online (web)

  • Chci technickou podporu (web)

  • Chci pracovat online (web)

  • Chci vést tým/katedru online (web)


Pro oblast "Jak zkoušet online?" doporučujeme sledovat průběžně aktualizovaná doporučení i nařízení rektorátních oddělení UK jež jsou umístěna na univerzitní webu:

  • Karlovka online (web)

  • Chci zkoušet (web)


Obzvláště je nutné dodržovat procedury spjaté se státními závěrečnými zkouškami:

  • Obecná pravidla přípravy a průběhu státní závěrečné zkoušky (web)

  • Specifikace pro nahrávání a uložení audio/video záznamu státní závěrečné zkoušky (web)

  • Použití aplikace OBS Studio na nahrávání záznamů distančních státních závěrečných zkoušek (web)

  • Evidence zánamů distančních státních závěrečných zkoušek v ESSS UK (web)


Která rektorátní oddělení připravila i do podoby ucelené metodiky jež průběžně aktualizuje: (web)
Poslední změna: 11. březen 2024 09:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: