Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pro uchazeče se speciálními potřebami


Vážení uchazeči,


uvažujete o studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy? Přijďte se k nám podívat!


PedF každoročně pořádá Den otevřených dveří pro všechny zájemce o studium i širokou veřejnost. Den otevřených dveří se uskuteční v hlavní budově Pedagogické fakulty v ulici Magdalény Rettigové 4, Praha 1. V uvedenou dobu budou uchazečům o studium poskytovány garantujícími katedrami a ústavy fakulty podrobné údaje o studijních programech, obsahu studia jednotlivých oborů, požadavcích na přijetí, přípravných kurzech, konzultacích, o uplatnění absolventa v praxi a o možnostech podpory studentů se speciálními potřebami při studiu.


Referentky studijního oddělení Pedagogické fakulty podají informace o nabízených studijních programech a oborech a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením, k dispozici budou pro uchazeče informační materiály o studiu (v tištěné podobě). Fakulta také pro uchazeče připravila propagační materiály. 


Aktuální termíny: 6. 12. 2017

Konzultace pro uchazeče se speciálními potřebami proběhnou v doktorandské místnosti R118 od 14:00 hod.

Místnost R118 naleznete v 1. patře - poslední učebna chodby doprava od výtahu (doleva od schodiště).


Kudy k nám?

MHD: bezbariérová zastávka TRAM Lazarská

výtah z Metra C Národní třída


V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte emailem na Mgr. Kamilu Janyškovou , asistentku proděkanky a kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami.


Jste srdečně vítáni na Pedagogické fakultě UK!


Poslední změna: 12. únor 2018 11:46 
Sdílet na: