• Aktuality

Aktuality

Zveme vás na Sympozium pořádané u příležitosti výročí oboru Hra na nástroj

Srdečně Vás zveme na setkání absolventů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v oboru hra na nástroj u příležitosti 33. výročí založení oboru.

4. listopadu 2023


Dramatické workshopy při KPPP

Katedra preprimární a primární pedagogiky Vás srdečně zve na dva připravované workshopy dramatické výchovy, které budou vedené odborníky na dramatickou výchovu.

7. října 2023


Intranet pedagogické fakulty: ostrý provoz

Intranet pedagogické fakulty je již spuštěn v ostrém provozu. Jeho struktura i obsah se bude dále rozvíjet, spolu s rozvojem fakulty a požadavků zaměstnanců fakulty.

29. září 2023


Medaile za zásluhy pro doc. Evu Opravilovu

Senát ČR schválil udělení Medaile za zásluhy doc. Evě Opravilové, dlouholeté člence katedry preprimární a primární pedagogiky PedF UK, odbornici na poli předškolní výchovy. Je autorkou více než 300 publikací – studií, monografií, jimiž přispěla k promítnutí teorie do výchovy v rodině a ve škole.

25. září 2023


Zemřel profesor Petr Charvát

S hlubokou lítostí oznamujeme, že odešel drahý kolega, pedagog a výjimečná osobnost české vědy. Profesor Petr Charvát byl archeolog, orientalista a historik, stejně jako dlouholetý vysokoškolský pedagog Pedagogické fakulty

v Praze.

17. září 2023


Staň se buddíkem zahraničních studentů

Buddy program propojuje místní a zahraniční studenty Univerzity Karlovy, kdy místní student, tedy „buddík“, se dobrovolně rozhodne být pomocníkem, průvodcem a přítelem pro zahraničního studenta, kterého si sám vybere.

31. srpna 2023


VII. Setkání s Hejného metodou

Zveme vás na sedmé pokračování konference Setkání s Hejného metodou. Konference je určena všem učitelům 1. a 2. stupně ZŠ

i učitelům MŠ, kteří buď učí Hejného metodou, nebo se o ní chtějí více dozvědět, ale i dalším pedagogickým pracovníkům či studentům.

25. listopadu 2023


Teorie a praxe hudební výchovy VIII

Mezinárodní doktorandská konference Teorie a praxe hudební výchovy tradičně umožňuje setkání a výměnu odborných zkušeností doktorandům a jejich školitelům ze zemí V4. Součástí dvoudenní konference je i zvaná přednáška z oblasti metodologie hudebněpedagogického výzkumu, několik workshopů a večerní koncert.

9. listopadu 2023


Film jako muzejní médium

Zveme vás na odborný jednodenní seminář, během kterého se dozvíte, jaké jsou možnosti použití filmů v muzejních expozicí, v rámci kterých je film prostředníkem sdělení různých témat. Jedná se o hrané filmy, animované filmy, podcasty, natáčení pamětníků, apod.

17. října 2023


Zveme vás na Alumni den!

Už jenom krok k tomu, abychom se všichni setkali! Zveme vás na Alumni den, největší setkání absolventů naší fakulty, ze kterého se chystáme udělat každoroční tradici. Ten se bude konat 14. října 2023 na Pedagogické fakultě UK v ulici Magdalény Rettigové 4.

14. října 2023