• Aktuality

Aktuality

Den otevřených dveří doktorských studií

Zaujala vás vědecká práce natolik, že přemýšlíte o doktorském studiu? Na fakultě máme mnoho doktorských programů v českém jazyce, během kterých můžete bádat v jednotlivých oborech

22. března 2024


Sdružení kateder psychologie ČR

Katedra psychologie je členem Sdružení kateder psychologie ČR (SKP ČR).Sdružení vzniklo s cílem posilovat spolupráci a přátelské vztahy mezi jednotlivými katedrami a univerzitami, zvyšovat kvalitu psychologického vzdělávání, sdílet zkušenosti a dobrou praxi a podporovat zájmy studentů a studentek psychologie a psychologické komunity v České republice.

14. února 2024


Volby kandidáta na funkci děkana

Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje volby kandidáta

na funkci děkana.

30. listopadu 2023


Noc s Andersenem

Knihovna srdečně zve děti a vnoučata zaměstnanců naší fakulty na tradiční literární večer a přespání ve studovně. Tématem letošního literárního večera bude tvorba Petra Síse.

22. března 2024


Jarní trhy

Zveme vás na tradiční jarní trhy, které se letos konají 20. března 2024, tedy na první jarní den!

20. března 2024


Náročné chování jako způsob komunikace u lidí s intelektovým postižením či autismem

Přednáška pro veřejnost Tonyho Osgooda. Tony vás poutavě zasvětí do problematiky náročného chování a ukáže vám cesty, jak mu porozumět a řešit.

19. března 2024


Mezi Budyšínem, Prahou a Římem

Katedra dějin a didaktiky dějepisu vás srdečně zve na konferenci Mezi Budyšínem, Prahou a Římem - Kontexty a interakce církevních dějin střední Evropy a transregionální perspektivě.

14. března 2024


Mathematical flexibility: A promising focus for research and practice

Katedra matematiky a didaktiky matematiky vás srdečně zve na přednášku "Mathematical flexibility: A promising focus for research and practice" profesora Jona R. Stara, který působí na Harvardské univerzitě.

7. března 2024


Snídaně s rektorkou

Srdečně vás zveme na snídani s rektorkou Univerzity Karlovy Milenou Králíčkovou, která se bude konat na naší fakultě 6. března 2024.

6. března 2024


Pozvánka na workshopy kreativní hudební výchovy

Katedra hudební výchovy srdečně zve studenty PedF UK na workshopy kreativní hudební výchovy.

2. března 2024