• Aktuality

Aktuality

Trendy v didaktice biologie

Srdečně vás zveme na tradiční konferenci trendy v didaktice biologie, kterou pořádá naše katedra biologie, geologie a environmentalistiky. Konat se bude 19. a 20. 9. 2024 v hlavní budově fakulty (M. Rettigové 4).

19. září 2024


Den se školní psychologií

Katedra psychologie PedF UK ve spolupráci

s Českomoravskou psychologickou společností vás zvou na konferenci Den se školní psychologií. Tématem konference je Školní psycholog 2030+.

17. června 2024


Místo a prostor v současné anglicky psané literatuře

Katedra anglického jazyka a literatury pořádá mezinárodní anglistickou literární konferenci na téma „Místo a prostor v současné anglicky psané literatuře“.

15. listopadu 2024


Alumni den

Už jenom krok k tomu, abychom se všichni setkali! Zveme vás na Alumni den, největší setkání absolventů naší fakulty, ze kterého se postupně vytváří každoroční tradice. Den se bude konat 12. října 2024 na Pedagogické fakultě UK v ulici Magdalény Rettigové 4.

12. října 2024


Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka

Zveme vás na mezinárodní konferenci zaměřenou na didaktiku mateřského jazyka.

8. října 2024


Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu

Srdečně vás zveme na již 32. ročník konference. Bude spjat též s oslavou 30. výroční založení kateder preprimárního a primárního vzdělávání.

10. září 2024


Profesní sdílení zkušeností se zaváděním studentských portfolií

Katedra preprimární a primární pedagogiky UK a spolek Otevřeno vás zvou na konferenci Profesní sdílení zkušeností se zaváděním studentských portfolií.

17. června 2024


SVOČ v didaktice matematiky 2024

Dvacátý první ročník Soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v didaktice matematiky.

13. června 2024


Připojujeme se k protestu Hodina pravdy

Iniciativa Hodina pravdy pokračuje ve svých aktivitách. Přidejme se za Pedagogickou fakultu i tentokrát, aby byla kritika podfinancovaného vysokého školství náležitě slyšet!

30. května 2024


Iogi – Japonsko pohledem studentů

Zveme vás na výstavu s názvem: Iogi – Japonsko pohledem studentů. Výstava představuje ukázky ze sbírky komiksových povídek

28. února 2024