• Kalendář

Kalendář

Vysokoškolské poradenství – aktuální výzvy a trendy

Srdečně vás zveme na konferenci, kterou pořádá Akademická poradna Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.


Cílem konference je reflektovat aktuální trendy ve vysokoškolském poradenství, ale i reagovat na výzvy, na které vyvstávají na základě společenských podnětů. Dopolední program bude věnován zvaným referátům našich i zahraničních hostů – odborníků na vysokoškolské poradenství, odpoledne bude dán prostor pro sdílení zkušeností, příklady dobré praxe, ale i pro výstupy z realizovaných šetření.


Odpolední část se uskuteční v sekcích, workshopy budou věnovány hlavním tématům konference: 

  • Formy a možnosti poradenských služeb pro cílové skupiny vysokoškoláků

  • Poradenské služby pro studenty se specifickými potřebami, destigmatizace specifických potřeb

  • Dopad COVID-19 na vysokoškoláky, online vysokoškolské poradenství, poradenství pro zahraniční studenty

  • Podpora well-beingu u vysokoškoláků

  • Formy a možnosti poradenských služeb pro vysokoškolské pracovníky

Konkrétní program naleznete zde.


Konference je pro všechny účastníky zdarma a je možné přihlásit se k aktivní i pasivní účasti. Proběhne prezenčně, s možností online připojení. Konferenční příspěvky bude možné publikovat v konferenčním sborníku nebo v časopise Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání (v českém, slovenském i anglickém jazyce). 


Rozšiřující informace najdete na webových stránkách konference.


Název projektu: ESF pro VŠ II na UK

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322

Začátek akce 25. května 2022 v 8:00
Konec akce 25. května 2022 v 17:00
Druh akce Konference
Organizátor Akademická poradna PedF UK
Email na organizátora anna.kucharska@pedf.cuni.cz
Program https://pages.pedf.cuni.cz/vsporadenstvi/files/2022/05/Vysokoskolske_poradenstvi_program_25.5.2022-program_prispevky_final-2.pdf
Místo konání akce AULA, R210, R112, R016, Velký sál (Magdalény Rettigové 4, Praha 1) / Online
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Bezbariérový přístup Ano
Sdílet na: