Organizační struktura

Katedra biologie a environmentálních studií

Pedagogická činnost

Katedra biologie a ekologické výchovy poskytuje přípravné vzdělávání učitelům přírodopisu a biologie na základních a středních školách. Studium je strukturované (má bakalářský a magisterský stupeň) a dvouoborové (student si volí kombinaci dvou učitelských oborů, které studuje současně). Každý akademický rok je otevíráno několik kombinací, letos to jsou: biologie – tělesná výchova, biologie – dějepis, biologie – chemie, biologie – výchova ke zdraví. Souběžně jsou pro všechny kombinace otevřeny i kombinované (dálkové) varianty studia. Při katedře působí Centrum ekologického vzdělávání a výchovy, které každoročně vyhlašuje „Soutěž o cenu děkana UK – Pedagogické fakulty Praha za práce v oboru ekologie a problematiky životního prostředí.

Vědecká činnost

Významná je vědecká činnost pracovníků katedry a spolupráce se zahraničními univerzitami s možností studentských výměnných pobytů. Po dokončení magisterského stupně mohou zájemci dále pokračovat ve studiu a získat tituly PhDr. a Ph.D.

Webové stránky pracoviště

http://kbes.pedf.cuni.cz/

Vedení

Sekretariát

Zaměstnanci

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: