Organizační struktura

Katedra chemie a didaktiky chemie

Telefon
: 221 900 256
Linka
: 256
Telefon
: 221 900 125
Linka
: 125
E-mail
: katerina.chroustova@pedf.cuni.cz
Web

Pedagogická činnost

Katedra chemie a didaktiky chemie (KCHDCH) PedF UK zajišťuje ve dvoustupňovém studiu (bakalářském a magisterském) odbornou přípravu budoucích učitelů chemie na ZŠ a SŠ jak po stránce teoretické v povinných předmětech (např. obecná, anorganická, organická a fyzikální chemie, biochemie), tak po stránce experimentální v laboratořích jednotlivých předmětů. Nedílnou součástí jsou didaktické předměty, jejichž cílem je hlavně naučit žáky předávat vzdělávací obsah tak, aby byly hodiny chemie jednak efektivní, jednak aby žáky bavily. Studentům jsou předávány formy a metody výuky, podstatnou roli hraje i edukační experiment jako chemii vlastní (a žáky oblíbený) nástroj ověření teoretických poznatků.

Vědecká činnost

V rámci vědecko-výzkumné činnosti její členové řeší otázky základního a aplikovaného výzkumu z oblasti analýzy proteinových pojiv v uměleckých dílech, syntézy chirálních enantioselektivních katalyzátorů, průmyslových aplikací trhavin, a to ve spolupráci s pracovišti VŠCHT v Praze, Univerzity Pardubice, Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze a Explosia Semtín. Dále jsou řešeny výzkumné úkoly související s probíhající školskou reformou a jejím dopadem na vzdělávání, jsou zkoumány možnosti využití ICT ve výuce chemie a v neposlední řadě možnosti rozvoje přírodovědné gramotnosti českých žáků.

Webové stránky pracoviště

http://kchdch.pedf.cuni.cz

Vedení

Zaměstnanci

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: