Ing. Petra Tobolářová

Ing. Petra Tobolářová

  • Poskytuje organizační, administrativní i odbornou pomoc ve všech fázích přípravy projektů EU - OP VVV, OP PPR, OP Z a dalších operačních programů programového období 2014-2020.

  • Zajišťuje administraci zpráv o udržitelnosti ukončených projektů OP VK, OPPA a OP RLZ programového období 2007-2013.

  • Pomůže Vám s potížemi při přihlášení nebo zadávání objednávky do systému iFIS či Registru smluv.

  • Poskytuje součinnost při kontrolách projektů EU.


Poslední změna: 12. únor 2018 11:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: