Didaktika matematiky

Členové oborové rady

doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.                   předsedkyně OR

doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.                      

prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.                      

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.               

doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.               

prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.                       

prof. RNDr. František Kuřina, CSc.                

prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.,. DSc.                  

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.                            

prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.                 

doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.                  

doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.                        

Mgr. Marie Tichá, CSc.  

Školitelé

doc. RNDr. Katarína Bachratá, Ph.D.          

doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.               

doc. PhDr. Jiří Divíšek, CSc.

prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.                     

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.              

PhDr. Martin Chvál, Ph.D.                            

prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.                   

RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.                     

doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.              

RNDr. Alena Kopáčková, Ph.D.                    

prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.                   

prof. RNDr. František Kuřina, CSc.             

prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr., DSc.                   

prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.              

prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.      

PhDr. Filip Roubíček, Ph.D.

Mgr. Marie Tichá, CSc.                                 

doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.                         

doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.              

Komise pro SDZ a obhajoby - členové schválení vědeckou radou PedF UK

členové OR: viz výše

školitelé:      viz výše

ostatní schválení členové:

doc. PaedDr. Petr  Eisenmann, CSc.            

doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc.               

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.                    

prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.

doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.  

doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc.             

doc. RNDr. Václav Nýdl, CSc.                     

doc. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.                    

RNDr. Jiří Potůček, CSc.                              

PhDr. Miroslav Rendl, CSc.                        

doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.    

PhDr. Lidmila Valentová, CSc.  
Poslední změna: 19. červen 2017 13:40 
Sdílet na: