Speciální pedagogika

Členové oborové rady

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.   předsedkyně OR

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.   

doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.

doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.

doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.

doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D.

prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Školitelé

doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.   

doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 

doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.  

doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová, Ph.D.

doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. 

doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc. 

doc. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D. 

doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 

doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.

PhDr. Pavlína Šumníková, Ph.D.

doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D.  

prof. PhDr. et RNDr. Marie Vágnerová, CSc.

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.   

doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.  

Komise pro SDZ a obhajoby - členové schválení vědeckou radou PedF UK

členové OR: viz výše

školitelé:      viz výše

ostatní schválení členové:

doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.  

doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc.    

doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.    

prof. Dr. Wolfgang Mastnak   


Poslední změna: 14. červen 2016 12:50 
Sdílet na: