Pedagogická psychologie

Členové oborové rady

doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.    předseda OR

prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.   

doc. PHDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.   

doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D

doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.   

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.     

Školitelé

doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.   

doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc. 

doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc. 

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.  

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 

doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.  

doc. Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.  

doc. RNDr. Isabella Pavelková, CSc.  

PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

PhDr. Miroslav Rendl, CSc.  

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 

PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.  

prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.

PhDr. Lidmila Valentová, CSc.             

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.     

Komise pro SDZ a obhajoby - členové schválení vědeckou radou PedF UK

členové OR: viz výše

školitelé:      viz výše

ostatní schválení členové:

PhDr. Dana Bittnerová, CSc.     

Mgr. David Doubek, Ph.D.   

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.   

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.                               

doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.  

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. 

PhDr. Hana Krykorková, CSc.                        

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 

doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.   

prof. PhDr. Marína Mikulajová, Ph.D.  

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.   

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.   

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. ZČU     

PhDr. Filip Smolík, Ph.D.     

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.  

doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.   

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.  

doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.

Mgr. Vladimír Vavrda, Ph.D.    
Poslední změna: 26. červen 2018 12:49 
Sdílet na: