Nástěnka studijního oddělení

ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN STUDIJNÍHO ODD. Z DŮVODU KONÁNÍ PROMOCÍ

 • čtvrtek 16. 11. 2017

 • úterý 21. 11. 2017

***

V pátek 29. 9. 2017 jsou úřední hodiny zrušeny.


***

NÁHRADNÍ ZÁPIS STUDENTŮ DO 2. A VYŠŠÍHO ROKU STUDIA NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ:

 • 25. 09. 2017 * 13:00 - 15:00 hod.


***

ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ V ZÁŘÍ 2017:

 • 04. 09. 2017 z důvodu náhradního termínu zápisu do 1. roku studia

 • 05. - 08. 09. 2017 z důvodu zápisů pro 2. a vyšší ročníky

 • 25. 09. 2017 z důvodu náhradního termínu zápisu

 • 26. 09. 2017 z důvodu imatrikulací


***


ZÁPIS STUDENTŮ DO 2. A VYŠŠÍHO ROKU STUDIA NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ:

 • 05. 09. * 09:00 - 10:30 / 13:00 - 14:30

 • 06. 09. * 09:00 - 10:30 / 13:00 - 14:30

 • 07. 09. * 09:00 - 10:30 / 14:00 - 17:00

 • 08. 09. * 09:00 - 10:30 / ---


Studenti se dostaví ke své paní referentce s připraveným Průkazem studenta a Evidenčním listem (příp. s Potvrzením o studiu).

Návod k zápisu naleznete zde.

***

Začátek zápisu (registrace) do předmětů a rozvrhu pro zimní semestr 2017/18 bude dne 11. 09. 2017 rozfázován dle následujícího rozpisu:


1. ročníky:

forma studia

druh studia

začátek zápisu

kombinovaná

magisterské, navazující magisterské

13:00 hod.

prezenční

magisterské, navazující magisterské

14:00 hod.

kombinovaná

bakalářské

15:00 hod.

prezenční

bakalářské

16:00 hod.


2. a vyšší ročníky:

forma studia

druh studia

začátek zápisu

kombinovaná

magisterské, navazující magisterské

17:00 hod.

prezenční

magisterské, navazující magisterské

18:00 hod.

kombinovaná

bakalářské

19:00 hod.

prezenční

bakalářské

20:00 hod.


***


Harmonogram akademického roku je zveřejněn na Úřední desce.


Nedoručená rozhodnutí a výzvy pro studenty jsou zveřejněny na Úřední desce.


Archív aktualit
Poslední změna: 31. říjen 2017 18:02 
Sdílet na: