Pokyny pro autory a katederní správce

Evidence publikační činnosti PedF UK a hodnocení VaVaI

Evidence tvůrčí činnosti je upravena prostřednictvím Opatření rektora č. 40/2021.


Evidence probíhá na UK v databázi OBD (modulu portálu IS Věda).


V OBD jsou evidována data o výsledcích, která

  1. jsou každoročně odevzdávána do RIV (Rejstřík informací o výsledcích) VaVaI

  2. do RIV odevzdávána nejsou

Záznam o publikovaném/realizovaném výsledku by měl být pořízen do 3 měsíců od data vydání, resp. zveřejnění, nejpozději však do vyhlášeného termínu ukončení sběru dat za daný rok. Lokální správci mají na starost kontrolu záznamů a asistenci autorům na jednotlivých katederách/ústavech. Postup.


Uzávěrka sběru dat pro RIV je vždy poslední den měsíce února v daném roce.


Pokyny, návody a informace pro autory a katederní správcePoslední změna: 3. srpen 2022 10:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: