Evidence personálních identifikátorů autora


Užívání personálních identifikátorů autorů PedF UK

Užívání a evidenci personálních identifikátorů autora ošetřuje Opatření rektora č. 40/2021 o evidenci tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na UK.


Toto Opatření rektora ukládá autorům, kteří vykazují tvůrčí vědeckou činnost, povinnost evidovat své identifikátory autora v systému IS Věda, resp.jeho modulu Moje identifikátory. Zaměstnanci a studenti mají tuto povinnost splnit v den vložení prvního výsledku, jehož jsou autory či spoluautory, do evidence výsledků. Akademičtí pracovníci, vědečtí pracovníci a studenti programů doktorského studia však nejpozději do dvou měsíců od vzniku pracovněprávního či studijního vztahu s univerzitou. Po schválení vloženého identifikátoru je tento dostupný autorovi již pouze pro čtení, pro editaci je třeba kontaktovat fakultního správce personálních identifikátorů.

Jedná se především o identifikátory

  a. 

ORCID ID,

  b. 

ResearcherID databáze Web of Science a

  c. 

Scopus Author ID databáze Scopus.

Opatření ukládá autorům povinnost uvádět u všech publikací českou, příp. anglickou variantu afiliace dle přílohy č. 2 OR 18/2012, více viz Správná forma uvádění institucionální afiliace autorů z PedF UK  


Informace o evidenci identifikátorů na stránkách Ústřední knihovny


Metodickou podporu v oblasti správy profilů a uvádění personálních identifikátorů poskytuje autorům fakultní koordinátor evidence identifikátorů Mgr. Lucie Koňaříková, tel: 221900291.

Návody pro zřízení ORCID ID a práci s identifikátoryPoslední změna: 3. srpen 2022 10:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: