Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality na PedF UK

Ve shodě se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy je na Pedagogické fakultě UK uplatňován systém sledování a hodnocení kvality vzdělávací a vědecké činnosti, a to ve shodě se zajišťováním a vnitřním hodnocením kvality Univerzity Karlovy.


Fakultním koordinátorem činností souvisejících se systémem zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je na Pedagogické fakultě PhDr. Klára Uličná, Ph.D.


Více informací zde.


Zpráva mezinárodni komise k hodnocení UK

oficiální web

hodnotící zpráva UKPoslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: