Helpdesk ESS

ESS - Elektronická spisová služba

Vážené kolegyně,

Vážení kolegové,


níže pro Vás uvádíme důležité informace, odkazy a dokumenty ke správě ESS na jednotlivých spisových uzlech PedF UK.


Definice ESS

Elektronická spisová služba (dále jen „ESS“) je informační systém pro výkon spisové služby, který umožňuje evidenci, správu, vyřizování, ukládání a vyřazování dokumentů. ESS musí splňovat požadavky předepsané Zákonem, Vyhláškou, Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby (dále NSESSS) a dalšími prováděcími předpisy. ESS je základní evidenční pomůckou pro vedení spisové služby v elektronické podobě.


Důležité odkazy

Produkční prostředí („ostrá verze“) ESS (web)


Testovací (školící) prostředí ESS (web)


Implementace VPN pro připojení do ESS mimo pracoviště/interní sítě UK (web)


Implementace aplikace "Software602 Form Filler" pro čtení souborů doručenek příchozích do ESS ze systému Datových schránek (web)


Úřední deska podatelny PedF UK (web)


Uživatelská podpora ESS

Operativní dotazy:

Bc. Jolana Svobodová

referentka podatelny, správce spisovny

e-mail:

telefon: +420 221 900 128 / linka: 128


Systémové žádosti/dotazy:

Bc. Igor Červený

koordinátor elektronické spisové služby

e-mail:

telefon: +420 221 900 353 / linka: 353


Otevírací doba hlavní podatelny

Pondělí - Pátek: 08:00 - 15:30 hod.

Polední pauza: 11:30 - 12:00 hod.


Návody a metodiky ESS

  • Spisový řád UK - Opatření rektora č. 60/2018 (web)

  • Uživatelská dokumentace ESS (pdf)

  • Info o ESS (ppt)

  • Oběh základních dokumentů v ESS (ppt)

  • Převzetí dokumentů (pošty) na podatelně (ppt)

  • Odeslání dokumentů (pošty) na podatelně (ppt)

  • Přiřazení osoby ve spisovém uzlu (na pracovišti) (ppt)

  • Vzato na vědomí (na pracovišti) (ppt)

  • Předání žádosti studenta k vyřízení (ppt)


Poslední změna: 13. duben 2021 13:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: