Uznání zkoušek

Žádost o uznání zkoušek

Vážení žadatelé o uznání zkoušek, prosíme vás o vyplnění této žádosti, vytištěnou žádost odevzdejte spolu s kopií dokladu o vykonání zkoušky (viz formulář žádosti) v podatelně naší fakulty. Děkujeme.


Upozornění: k žádosti přikládejte vždy sylaby, bez sylabů nelze žádost posoudit. Předměty bez sylabů, přílohy č. 2 a č. 3 nebudou moci být uznány.


Před podáním žádosti o uznání zkoušek si přečtěte: Studijní a zkušební řád UK (čl. 8) a Pravidla pro organizaci studia (čl. 13)


Vyberte si správný formulář pro Váš studijní program a obor:


Žádost běžná (xls)

Žádost o uznání zkoušek v programu CŽV zde (web)Poslední změna: 12. únor 2018 11:47 
Sdílet na: