Uznání splnění kontrol studia povinného / povinně volitelného předmětu

Před podáním žádosti o uznání splnění kontrol studia předmětu si přečtěte: Studijní a zkušební řád UK (čl. 8) a Pravidla pro organizaci studia (čl. 13)


Žádost (obě strany) pdf vyplňte, vytiskněte a podepište.


Povinné přílohy (bez nich není uznání možné):

1) Sylabus absolvovaného předmětu;

2) Kopie dokladu o vykonání zkoušky, klasifikovaného zápočtu či zápočtu s barevně vyznačeným absolvovaným předmětem.


Žádost spolu s povinnými přílohami odevzdejte v podatelně.


Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Poslední změna: 1. březen 2024 11:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: