Uznání splnění kontrol studia povinného / povinně volitelného předmětu

Před podáním žádosti o uznání splnění kontrol studia předmětu si přečtěte: Studijní a zkušební řád UK (čl. 8) a Pravidla pro organizaci studia (čl. 13)


Žádost (obě strany) pdf vytiskněte a vyplňte


Povinné přílohy (bez nich není uznání možné):

1) Sylabus absolvovaného předmětu;

2) Kopie dokladu o vykonání zkoušky, klasifikovaného zápočtu či zápočtu s barevně vyznačeným absolvovaným předmětem.

UPOZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ, ŽE VE VÝPISU SPLNĚNÝCH PŘEDMĚTŮ NEBUDE BAREVNĚ VYZNAČEN PŘEDMĚT, KTERÝ MÁ BÝT UZNÁN, BUDE STUDENT VYZVÁN K DOPLNĚNÍ. PROCES VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI SE TÍM ZBYTEČNĚ PRODLOUŽÍ.


Žádost spolu s povinnými přílohami odevzdejte v podatelně.


Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Poslední změna: 11. listopad 2021 14:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: