Duplikáty dokladů, výpisy zkoušek

Duplikát dokladu, který vystavuje fakulta


Vyplněnou žádost zašlete na adresu: Pedagogická fakulta UK, M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, studijní oddělení


Dle Opatření děkana č. 13/2017 není zpoplatněno vyřízení následujících žádostí:


a) duplikát vysvědčení o SZZ / osvědčení (výpis z archivu)


b) potvrzení o absolvované době studia


c) doklad o vykonaných zkouškách (výpis zkoušek) – vyřizuje referent/ka studijního oddělení dle příslušnosti k oboru

– v ČJ nebo AJ, pokud je student evidován v SIS

– v ČJ, pokud není student evidován v SISDuplikát  diplomu a dodatku k diplomu (výpis z matriky)  

Vydávání duplikátu diplomu a dodatku k diplomu s účinností od 1. října 2019 upravuje Opatření rektora č. 34/2019 – více informací viz článek 6


Opis diplomu vystavuje na základě zápisu v matrice Archiv Univerzity Karlovy.


Duplikát dodatku k diplomu vystavuje Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK.
Poslední změna: 1. listopad 2022 14:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: