Uznání splnění kontrol studia volitelného předmětu

1) Žádost o uznání předmětů splněných v PŘEDCHOZÍM STUDIU na naší či jiné univerzitě

Formulář žádosti


UPOZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ, ŽE VE VÝPISU SPLNĚNÝCH PŘEDMĚTŮ NEBUDE BAREVNĚ VYZNAČEN PŘEDMĚT, KTERÝ MÁ BÝT UZNÁN, BUDE STUDENT VYZVÁN K DOPLNĚNÍ. PROCES VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI SE TÍM ZBYTEČNĚ PRODLOUŽÍ.


2) Žádost o uznání volitelných předmětů z jiné fakulty v rámci AKTUÁLNÍHO STUDIA

URČENO PRO:

  • studenty PedF, kteří hodlají plnit některý z volitelných předmětů na jiné fakultě UK

  • studenty z fakult UK, kteří mají zájem některý z volitelných předmětů (po předchozí domluvě s příslušnou katedrou / ústavem) plnit na PedF

Formulář
Poslední změna: 11. listopad 2021 12:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: