Uznání splnění kontrol studia volitelného předmětu


Formulář žádosti - vytiskněte a vyplňte


UPOZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ, ŽE VE VÝPISU SPLNĚNÝCH PŘEDMĚTŮ NEBUDE BAREVNĚ VYZNAČEN PŘEDMĚT, KTERÝ MÁ BÝT UZNÁN, BUDE STUDENT VYZVÁN K DOPLNĚNÍ. PROCES VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI SE TÍM ZBYTEČNĚ PRODLOUŽÍ.Potvrzení o absolvování volitelného předmětuje určeno:


  • pro studenty z fakult UK, kteří mají zájem některý z volitelných předmětů (po předchozí domluvě s příslušnou katedrou / ústavem) plnit na PedF

  • pro studenty PedF, kteří hodlají plnit některý z volitelných předmětů na jiné fakultě UK

Poslední změna: 29. duben 2021 09:49 
Sdílet na: