Volitelné předměty

Žádosti o uznání volitelného předmětu


Žádost o uznání předmětu jako volitelného


Potvrzení o absolvování volitelného předmětuje určeno:


  • pro studenty z fakult UK, kteří mají zájem některý z volitelných předmětů (po předchozí domluvě s příslušnou katedrou / ústavem) plnit na PedF

  • pro studenty PedF, kteří hodlají plnit některý z volitelných předmětů na jiné fakultě UK

Poslední změna: 12. únor 2018 11:47 
Sdílet na: