Individuální studijní plán

Žádost o individuální studijní plán


Žádost o individuální studijní plán se podává na každý semestr zvlášť – viz Opatření děkana.č. 23/2022.


Upozornění: bez doložení důvodu žádosti (např. lékařské potvrzení, potvrzení o zaměstnání, potvrzení o studiu na jiné VŠ) nebude žádost postoupena k dalšímu řízení.


Doporučujeme vyplnit zvlášť pro každý obor (např. u oboru B AJ-ČJ pro AJ zvlášť, ČJ zvlášť, UZ zvlášť).


Formulář žádosti o individuální studijní plán: na zimní semestr / na letní semestr


Vzor vyplnění žádosti

Poslední změna: 20. prosinec 2022 12:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: