Registrace předmětů LS 2023/2024

Začátek zápisu (registrace) do předmětů a rozvrhu pro letní semestr 2023/2024 bude dne 01. 02. 2024 rozfázován dle následujícího rozpisu:

0

2. a vyšší ročníky:

forma studia

druh studia

začátek zápisu

kombinovaná

magisterské, navazující magisterské

12:00 hod.

prezenční

magisterské, navazující magisterské

13:00 hod.

kombinovaná

bakalářské

14:00 hod.

prezenční

bakalářské

15:00 hod.


1. ročníky:

forma studia

druh studia

začátek zápisu

kombinovaná

magisterské, navazující magisterské

16:00 hod.

prezenční

magisterské, navazující magisterské

17:00 hod.

kombinovaná

bakalářské

18:00 hod.

prezenční

bakalářské

19:00 hod.


****


  • 01. 02. 2024 12:00 Zahájení registrace ve studijním plánu a rozvrhu

  • 08. 02. 2024 09:00 Registrace do všech předmětů (tj. i do studijních plánů jiných oborů) pro studenty PedF UK

  • 12. 02. 2024 09:00 Registrace do všech předmětů (tj. i do studijních plánů jiných oborů) pro studenty všech fakult UK

  • 18. 02. 2024 24:00 Konec registrace předmětu i rozvrhu


****


Další termíny naleznete v aktuálním Harmonogramu akademického roku


Poslední změna: 17. červenec 2023 15:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: