program Pedagogika

Doktorský studijní program Pedagogika

PedF UK, FF UK


předsedkyně oborové rady

doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.

členové OR:

prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.

PhDr. David Greger, Ph.D.

doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.

doc. PhDr. Tomáš Kasper, CSc.

doc. Mgr. Petr Knech, Ph.D.

doc. PaedDr. Dušan Kostrub, Ph.D.

doc. PhDr. Jaroslav Koťa

doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

prof. Ing. Milan Slavík, CSc.

doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

doc. PhDr. Klára Šeďová, Ph.D

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D.

Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D.


školitelé

prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.

doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.

PhDr. David Greger, Ph.D.

PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.

PhDr. Matin Chvál, Ph.D.

doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

doc. PhDr. Tomáš Kasper, CSc.

doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.

doc. PhDr. Jaroslav Koťa

PhDr. Marie Linková, Ph.D.

doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.

RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.

doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.

PhDr. Karel Starý, Ph.D.

doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

PhDr. Vít Šťastný, Ph.D.

doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D.

doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.

doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA

doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.


Poslední změna: 27. leden 2023 09:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: