program Pedagogická a školní psychologie

Oborová rada doktorského studia v programu Pedagogická a školní psychologie


předsedkyně oborové rady

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

členové oborové rady

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.

doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

školitelé

doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

Mgr. David Doubek, Ph.D.

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc.

doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

PhDr. Lenka Krejčová Morávková, Ph.D.

doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

PhDr. Iva Viktorová, Ph.D.

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.


Poslední změna: 27. leden 2022 12:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: