program Pedagogická a školní psychologie

Oborová rada doktorského studia v programu Pedagogická a školní psychologie


předsedkyně oborové rady

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

členové oborové rady

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.

doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

školitelé

doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

Mgr. David Doubek, Ph.D.

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc.

doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

PhDr. Lenka Krejčová Morávková, Ph.D.

doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

PhDr. Iva Viktorová, Ph.D.


Poslední změna: 6. červenec 2020 16:53 
Sdílet na: