program Filozofie výchovy a vzdělávání

Oborová rada doktorského studia v programu Filozofie výchovy a vzdělávání


předseda oborové rady

doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.

členové oborové rady a školitelé:

Joe Feinberg, BA, M.A., Ph.D.

doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.

doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc.

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c.

doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.

prof. Nick Nesbitt, BA, M.A., Ph.D.

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.

Mgr. Martin Ritter, Ph.D.

PhDr. Věra Schifferová, CSc.

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.

Dr. Piotr Zamojski, M.A., Ph.D.

Školitelé mimo OR

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.

PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Mgr. Petr Kouba, Ph.D.

PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.

doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.

prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.Poslední změna: 5. prosinec 2023 09:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: