Didaktika matematiky

Oborová rada doktorského studia v programu Didaktika matematiky


předsedkyně oborové rady

prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

členové oborové rady

doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.

prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

doc. RNDr. Darina Jirotková Ph.D.

prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc.

prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.

doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.

školitelé

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

doc. RNDr. Darina Jirotková Ph.D.

prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc.

prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

doc. RNDr. Naďa Vondrová Ph.D.Poslední změna: 11. leden 2021 10:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: