Speciální pedagogika

Doktorský studijní program Speciální pedagogika

Oborová rada


předsedkyně oborové rady

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

členové oborové rady

prof. PhDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

doc. PhDr. Kateřina Hádková Kateřina. Ph.D.

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

prof. PaedDr. Pavel Kolá, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

prof. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D.

doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

školitelé:

prof. PhDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

doc. PhDr. Kateřina Hádková Kateřina. Ph.D.

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská Anna, Ph.D.

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D

PaedDr. Eva Marádová, CSc.

doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.

PhDr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Poslední změna: 6. červenec 2020 16:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: