Pedagogická psychologie

Členové oborové rady

doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.    předseda OR

prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.   

doc. PHDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.   

doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D

doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.   

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.     

Školitelé

doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.   

doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc. 

doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc. 

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.  

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 

doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.  

doc. Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.  

doc. RNDr. Isabella Pavelková, CSc.  

PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

PhDr. Miroslav Rendl, CSc.  

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 

PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.  

prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.

PhDr. Lidmila Valentová, CSc.             

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.     

Komise pro SDZ a obhajoby - členové schválení vědeckou radou PedF UK

členové OR: viz výše

školitelé:      viz výše

ostatní schválení členové:

PhDr. Dana Bittnerová, CSc.     

Mgr. David Doubek, Ph.D.   

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.   

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.                               

doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.  

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. 

PhDr. Hana Krykorková, CSc.    

doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.                    

doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.   

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 

prof. PhDr. Marína Mikulajová, Ph.D.  

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.   

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.   

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. ZČU     

PhDr. Filip Smolík, Ph.D.     

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.  

doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.  

Mgr. A. Škaloudová, Ph.D. 

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.  

doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.

Mgr. Vladimír Vavrda, Ph.D.    

Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Poslední změna: 27. leden 2022 12:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: