START

Program Start

Program Start je novým programem na podporu vědy na UK, jehož řešiteli se mohou stát studenti doktorského studijního programu na UK. Program je realizován v rámci tohoto projektu: Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ

CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935

- Návrh projektu si může podat student doktorského studia na UK ve standardní době studia.

- Dalšími členy řešitelského týmu mohou být také pouze doktorandi. (pracovní kapacita hlavního řešitele je 0,5)

- Maximální počet členů řešitelského týmu je 5 doktorských studentů (včetně hlavního řešitele).

- Každý projekt musí mít kromě řešitelského týmu obsazenou také pozici mentor - odborníka z řad zaměstnanců UK, který odborně podporuje tým i jeho výzkum, ale sám není jeho součástí

- Každý člen týmu, který má pracovní kapacitu 0,3 o vyšší musí absolvovat

zahraniční stáž..

Základní podmínky - Mentor

- Každý tým má svého mentora z řad zaměstnanců UK s minimální kvalifikací Ph.D. (nebo ekvivalentní).

- Mentor není součástí týmu, ani projekt nehodnotí, ale odborně dohlíží na jeho realizaci.

- Mentorem může být osoba zaměstnaná na trvalý pracovní poměr, DPP, DPČ. Může to být i nový zaměstnanec UK.

- Mentor potvrzuje on-line zprávu o činnosti předkládanou

řešiteli každý měsíc.


Program Start je novým programem na podporu vědy na UK, jehož řešiteli se mohou stát studenti doktorského studijního programu na UK. Program je realizován v rámci tohoto projektu:

Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935

- Návrh projektu si může podat student doktorského studia na UK ve standardní době studia.

- Dalšími členy řešitelského týmu mohou být také pouze doktorandi.

- Maximální počet členů řešitelského týmu je 5 doktorských studentů (včetně hlavního řešitele).

- Každý projekt musí mít kromě řešitelského týmu obsazenou také pozici mentor - odborníka z řad zaměstnanců UK, který odborně podporuje tým i jeho výzkum, ale sám není jeho součástí.

Bližší podrobnosti o soutěžních podmínkách, procesu hodnocení i průběhu realizace úspěšných návrhů jsou obsaženy v Opatření rektora č. 19/2020 - Zásady Programu Start.


WEB výzvy START: https://cuni.cz/UK-10538.html

V případě zájmu o podání projektu kontaktujte prosím oddělení pro vědeckou činnost PedF CUNI, případně Oddělení projektové podpory RUK. Konzultace k přípravě předkládání projektů zajišťuje Mgr. Lothar Filip Rudorfer z oddělení pro vědeckou činnost, tel: 221900213, e-mail: filip.rudorfer@pedf.cuni.cz


V případě zájmu o podání projektu kontaktujte prosím oddělení pro vědeckou činnost PedF CUNI, případně Oddělení projektové podpory RUK. Konzultace k přípravě předkládání projektů zajišťuje Mgr. Lothar Filip Rudorfer z oddělení pro vědeckou činnost, tel: 221900213, e-mail: filip.rudorfer@pedf.cuni.cz

Pozn. Během začátku nového ak. roku je plánovaný informativní seminář pro doktorandy, mentory a žadatele o projekty v rámci výzvy OP START

Předpokládaný termín: 15.9.2020 ve velkém sále PedF CUNI od 10:00 - 14:30

Připojení přes MS Teams zde:

MS Teams odkaz

Zoom odkaz heslo: vN00Ln


Fakultní termín pro podání návrhů projektů START byl stanoven na 23.10.2020

Předběžný harmonogram:

14. 12. 2020

29. 01. 2021

3. kolo hodnocení komise zpravodajů

01. 02. 2021

26. 02. 2021

vyhlášení výsledků univerzitní referent

01. 03. 2021

31. 03. 2021

podpis řešitelské Dohody hlavní řešitelé, děkani, rektor

01. 04. 2021

31. 03. 2023

řešení projektů

01. 04. 2023

30. 04. 2023

předložení závěrečných zpráv hlavní řešitelé

01. 05. 2023

31. 05. 2023

Hodnocení závěrečných zpráv komise zpravodajů

30. 06. 2023

ukončení realizace celého projektu

Poslední změna: 2. září 2021 11:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: