Kontaktní osoby na katedrách

KATEDRA

KONTAKTNÍ OSOBA

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, MBA, Ph.D.

Katedra anglického jazyka a literatury

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

Katedra biologie a environmentálních studií

doc. RNDr. Václav Vančata

Katedra českého jazyka

doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.

Katedra české literatury

prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.

Katedra dějin a didaktiky dějepisu

PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.

Katedra francouzského jazyka a lit.

PhDr. Renata Listíková, Dr., MCF

Katedra germanistiky

doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.

Katedra hudební výchovy

doc. MgA. Jana Palkovská

Katedra chemie a didaktiky chemie

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.

prof. Ing. Karel Kolář, CSc.

Katedra inf. tech. a technické výchovy

PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.

Katedra matematiky a did. matematiky

prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Katedra občanské výchovy a filozofie

doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.

Katedra pedagogiky

obor pedagogika: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.

obor výchova ke zdraví: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.

Katedra preprimární a primární pedagogiky

obor učitelství pro 1. st.: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.

obor pedagogika předškolního věku: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.

Katedra psychologie

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky

PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.

Katedra speciální pedagogiky

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

Katedra tělesné výchovy

PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.

Katedra výtvarné výchovy

doc. ak. mal. Ivan Špirk


Poslední změna: 16. červen 2020 11:10 
Sdílet na: