Kontaktní osoby na katedrách

KATEDRA

KONTAKTNÍ OSOBA

Centrum školského managementu

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Katedra anglického jazyka a literatury

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

Katedra biologie a environ. studií

doc. RNDr. Václav Vančata

Katedra českého jazyka

doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.

Katedra české literatury

prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.

Katedra dějin a didaktiky dějepisu

PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.

Katedra francouzského jazyka a lit.

PhDr. Renata Listíková, Dr., MCF

Katedra germanistiky

doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.

Katedra hudební výchovy

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

Katedra chemie a didaktiky chemie

prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.

doc. RNDr. Karel Holada, CSc.

Katedra inf. tech. a technické výchovy

PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.

Katedra matematiky a did. matematiky

prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Katedra občanské výchovy a filozofie

doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.

Katedra pedagogiky

obor pedagogika: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.

obor výchova ke zdraví: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.

Katedra primární pedagogiky

obor učiteství pro 1. st. ZŠ: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.

obor pedagogika předškolního věku: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.

Katedra psychologie

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky

PhDr. Radka Hříbková, CSc.

Katedra speciální pedagogiky

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

Katedra tělesné výchovy

doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.

Katedra výtvarné výchovy

doc. ak. mal. Ivan Špirk


Poslední změna: 12. únor 2018 11:46 
Sdílet na: