Převzetí diplomu bez promoce

Diplom o vykonání státní rigorózní zkoušky + vysvědčení o vykonání státní rigorózní zkoušky je možné převzít v úředních hodinách, a to v pondělí nebo ve středu od 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod., nejdříve však v týdnu následujícím po rigorózní promoci.


Adresa:

Rektorát UK

Odbor pro studium a záležitosti studentů (OSZS)

Oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního VŠ vzdělání

Oddělení sídlí v prostorách Karolina Celetná 14, dvůr, přízemí seminární místnosti 2 (zvonek: Podpis do matriky).


Z velmi závažných důvodů je možné domluvit individuální termín vyzvednutí na tel. 224 491 263, nebo e-mailem katerina.molova@ruk.cuni.cz.


Diplom není možné žádným způsobem zasílat, ale je možné převzetí v zastoupení na základě originálu plné moci (určené k převzetí diplomu, nemusí být úředně ověřeno).Upozornění: v červenci a srpnu se z provozních důvodů diplomy nevydávají.Poslední změna: 21. únor 2019 13:20 
Sdílet na: