Didaktika českého jazyka

Obor - Didaktika českého jazyka


Podrobnější informace o níže uvedených studijních předmětech


Povinné předměty


Název předmětu: Cizí jazyk

Garant:  Kabinet výuky cizích jazyků PedF UK v Praze

Cizí jazyk - angličtina

Cizí jazyk - němčina


Název předmětu: Didaktika českého jazyka OD2303115

Garant: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.,martina.smejkalova@pedf.cuni.cz


Název předmětu: Aktuální otázky obecné a bohemistické lingvistiky OD2303130

Garant: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.,martina.smejkalova@pedf.cuni.cz

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. ,robert.adam@ff.cuni.cz

doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. ,milada.hirschova@seznam.cz

prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.,hoffmannova@ujc.cas.cz

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D., ladislav.janovec@pedf.cuni.cz

prof. PhDr. Radoslava Kvapilová Brabcová, CSc.

doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc., mira.nabelkova@ff.cuni.cz

prof. Alena Rudenka, DrSc.

prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc., jana.svobodova@osu.cz

doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D., martina.smejkalova@pedf.cuni.cz

doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., irena.vankova@ff.cuni.cz

PhDr. Jana Vlčková, Ph.D., jana.vlckova@pedf.cuni.cz

Metodologický kurz

Přednášející: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.

Způsob zakončení: Zpracování rozšířené anotace disertační práce a její obhajoba


Název předmětu: Výběr předmětu z nabídky oborové rady doktorského studia v oboru Pedagogika/Pedagogická psychologie

viz kurzy a semináře v oboru pedagogika vizkurzy a semináře v oboru pedagogická psychologie


Studijní povinnosti


Název předmětu: Metodologický kurz OD2303117

Přednášející: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.


Povinně volitelné předměty


Název předmětu: Didaktika českého jazyka ve vývojové perspektivě OD2303125

Přednášející: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.


Název předmětu: Přirozené a didaktické situace ve vyučování češtině OD2303126

Přednášející: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.


Název předmětu: Aktuální tendence v didaktickém výzkumu I (se zaměřením na 1. stupeň ZŠ) OD2303127

Přednášející: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. eva.hajkova@pedf.cuni.cz

doc. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc. liptak@unipo.cz


Název předmětu: Aktuální tendence v didaktickém výzkumu II (se zaměřením na 2. a 3. stupeň) OD2303128

Přednášející: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.


Název předmětu: Aktuální tendence v didaktickém výzkumu III (se zaměřením na češtinu jako jazyk cizí/druhý) OD2303129

Přednášející: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.,eva.hajkova@pedf.cuni.c


Název předmětu: Komunikační dovednosti a jejich rozvoj OD2303118

Přednášející: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.,eva.hajkova@pedf.cuni.cz


Název předmětu: Psychodidaktické přístupy v didaktice českého jazyka OD2303119

Přednášející: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc., eva.hajkova@pedf.cuni.cz


Název předmětu: Informační technologie ve výuce českému jazyku OD2303120

Přednášející: doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.,eva.hoeflerova@osu.cz


Název předmětu: Teorie médií a mediální diskurz OD2303121

Přednášející: PhDr. Radka Holanová, Ph.D.,radka.holanova@pedf.cuni.cz


Název předmětu: Dynamická stabilita jazykového systému češtiny OD2303122

Přednášející: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.,ladislav.janovec@pedf.cuni.cz


Název předmětu: Proměny a inovace vyjadřovacích dovedností z hlediska kognitivního a verbálního vývoje dítěte OD2303123

Přednášející: doc. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc. liptak@unipo.sk


Název předmětu: Současné lingvistické bádání, edukační lingvistika a lingvistická edukace OD2303124

Přednášející: prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.,jana.svobodova@osu.cz
Poslední změna: 12. únor 2018 11:43 
Sdílet na: