Hudební teorie a pedagogika

Obor - Hudební teorie a pedagogika


Kurz METODOLOGIE - Výzkumné dovednosti - Tréning a podpora dovedností pro úspěšné zvládnutí doktorského studia

Přednášející: Gabriela Seidlová Málková, Ph.D., PhDr. Hana Sotáková

Pracoviště: katedra psychologie PedF UK - Myslíkova 7, Praha 1

Termíny a rozsah: bloková výuka 19. - 22. 9. 2017 v prostorách katedry psychologie od 9 - 15 hodin s povinnou účastí na seminářích nebo workshopech v pracovních týmech.

Výuka má interaktivní charakter a bude rozdělena do dvou částí:

1. semináře týkající se kompetencí užitečných pro zvládnutí doktorandského studia (např. akademické psaní a publikace, grantové programy pro doktorské studenty, zvládání časového plánu doktorského studia, etika ve výzkumu a publikační etika, výstupy doktorského studia, školitel a obhajoba ...)

2. práce v týmech na tvorbě výzkumného projektu pro grantovou výzvu

Pro absolvování kurzu musí student splnit docházku a aktivně se účastnit seminářů i práce v týmech Atest je udílen v poslední den kurzu na základě hodnocení práce studenta v průběhu blokové výuky a na základě plnění úkolu v týmovém projektu.

Závatné přihlášky s uvedením jména a příjmení, studijního oboru v doktorském studiu, ročníku studia a školícího pracoviště zasílejte na adresu: gabriela.malkova@pedf.cuni.cz nebo hana.sotakova@pedf.cuni.cz


Seznam předmětů nabízených katedrou hudební výchovy PedF UK


OD0408101 Metodologie a logika hudebně pedagogického výzkumu

(doc. H. Váňová)

OD0408102 Hudební pedagogika a didaktika hudební výchovy

(PaedDr. A. Tichá)

OD0408104 Estetika interpretace hudebního díla

(prof. S. Pecháček)

OD0408108 Dějiny a literatura nástroje

(doc. J. Palkovská)

OD0408109 Hudební interpretační umění ve výchově a ve vzdělání

(doc. J. Palkovská, prof. M. Nedělka, doc. S. Pecháček)

OD0408110 Didaktika a metodika nástrojové interpretace

(doc. L. Tichá, externí odborník)

OD0408111 Dějiny hudby jako východisko ke specifické problematice

(doc. J. Palkovská, externí odborník)

OD0408112 Komplexní analýza skladeb

(prof. Nedělka)

OD0408115 Didaktika hlasové výchovy a teorie hlasového projevu

(Dr. A. Tichá)

OD0408116 Specifická problematika hudební teorie a pedagogiky

(prof. Nedělka)

OD0408117 Hudební psychologie

(doc. Váňová)

OD0408118 Metodika sborového zpěvu

(prof. Pecháček)
Poslední změna: 12. únor 2018 11:43 
Sdílet na: