Hudební teorie a pedagogika

Obor - Hudební teorie a pedagogika


Kurz METODOLOGIE

Katedra psychologie PedF UK v Praze otevírá v LS 2018 blok přednášek a workshopů určený studentům 1. a 2. ročníku doktorského studia pedagogické psychologie a blízkých humanitních oborů Výzkumné dovednosti - jejich trénink a podpora

Bloková výuka se koná: ve dnech 13. — 16. 9. 2018 v prostorách Katedry psychologie PedF UK (M306), Myslíkova 7, Praha 1

Výuka bude probíhat každý den v časech od 9 do 15 hodin s povinnou účastí na seminářích nebo workshopech v pracovních týmech. Výuka má interaktivní charakter a bude rozdělena do dvou části:

1) semináře tykající se kompetencí užitečných pro zvládnutí doktorandského studia (např. akademické psaní a publikace, grantové programy pro doktorské studenty, zvládání časového plánu doktorského studia, etika ve výzkumu a publikační etika, výstupy doktorského studia, školitel a obhajoba…)

2) práce v týmech na tvorbě výzkumného projektu pro grantovou výzvu

Pro absolvovaní kurzu musí student splnit docházku a aktivně se účastnit seminářů i práce v týmech. Atest je udílen v poslední den kurzu na základě hodnocení práce studenta v průběhu blokové výuky a na základě plnění úkolu v týmovém projektu.

Závazné přihlášky s uvedením jména a příjmení, studijního oboru v doktorském studiu, ročníku studia a školicího pracoviště se zasílají na adresu: gabriela.malkova@pedf.cuni.cz


Seznam předmětů nabízených katedrou hudební výchovy PedF UK


OD0408101 Metodologie a logika hudebně pedagogického výzkumu

(doc. H. Váňová)

OD0408102 Hudební pedagogika a didaktika hudební výchovy

(PaedDr. A. Tichá)

OD0408104 Estetika interpretace hudebního díla

(prof. S. Pecháček)

OD0408108 Dějiny a literatura nástroje

(doc. J. Palkovská)

OD0408109 Hudební interpretační umění ve výchově a ve vzdělání

(doc. J. Palkovská, prof. M. Nedělka, doc. S. Pecháček)

OD0408110 Didaktika a metodika nástrojové interpretace

(doc. L. Tichá, externí odborník)

OD0408111 Dějiny hudby jako východisko ke specifické problematice

(doc. J. Palkovská, externí odborník)

OD0408112 Komplexní analýza skladeb

(prof. Nedělka)

OD0408115 Didaktika hlasové výchovy a teorie hlasového projevu

(Dr. A. Tichá)

OD0408116 Specifická problematika hudební teorie a pedagogiky

(prof. Nedělka)

OD0408117 Hudební psychologie

(doc. Váňová)

OD0408118 Metodika sborového zpěvu

(prof. Pecháček)
Poslední změna: 30. duben 2018 10:03 
Sdílet na: