Hudební teorie a pedagogika

Obor - Hudební teorie a pedagogika


Metodologický kurz Výzkumné dovednosti - jejich tréning a podpora

bloková výuka 18. - 20. 9. 2019 na katedře psychologie PedF UK Myslíkova 7, Praha 1, místnost M36

Podrobnější informacezde


Seznam předmětů nabízených katedrou hudební výchovy PedF UK


OD0408101 Metodologie a logika hudebně pedagogického výzkumu

(doc. H. Váňová)

OD0408102 Hudební pedagogika a didaktika hudební výchovy

(PaedDr. A. Tichá)

OD0408104 Estetika interpretace hudebního díla

(prof. S. Pecháček)

OD0408108 Dějiny a literatura nástroje

(doc. J. Palkovská)

OD0408109 Hudební interpretační umění ve výchově a ve vzdělání

(doc. J. Palkovská, prof. M. Nedělka, doc. S. Pecháček)

OD0408110 Didaktika a metodika nástrojové interpretace

(doc. L. Tichá, externí odborník)

OD0408111 Dějiny hudby jako východisko ke specifické problematice

(doc. J. Palkovská, externí odborník)

OD0408112 Komplexní analýza skladeb

(prof. Nedělka)

OD0408115 Didaktika hlasové výchovy a teorie hlasového projevu

(Dr. A. Tichá)

OD0408116 Specifická problematika hudební teorie a pedagogiky

(prof. Nedělka)

OD0408117 Hudební psychologie

(doc. Váňová)

OD0408118 Metodika sborového zpěvu

(prof. Pecháček)
Poslední změna: 20. červen 2019 12:50 
Sdílet na: