Cizí jazyky - AJ, NJ


Přípravné kurzy k jazykovým zkouškám začínají od října 2019

Zkouška z cizího jazyka je povinná. Může se uznat pouze státní závěrečná zkouška složená v rámci magisterského oborového studia, a to na základě žádosti (viz oddíl formuláře).


Katedra anglického jazyka a literatury

Předmět pro doktorandy: Cizí jazyk - angličtina  ODSZ22001

Vyučující: Mgr. P. Lašťovička e-mail: petr.lastovicka@pedf.cuni.cz

První hodina ZS akademického roku 2019/20  - kurzy začnou 9.10.2019 v 16.15 (poté každou lichou středu) v učebně R 103.

Zájemci se dostaví a zapíší do kurzu při hodině.


Katedra germanistiky

Předmět: pro doktorandy: Cizí jazyk - němčina  ODSZ22002 

Garant: PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. e-mail: dalibor.zeman@pedf.cuni.cz

Výuka bude prozatimně vedena konzultační formou.Požadavky ke zkouškám z angličtiny a němčiny:  Kandidát předloží minimálně jeden týden před termínem zkoušky zkoušejícímu 300 stran odborného cizojazyčného textu, který dosud nebyl přeložen do češtiny. Z těchto 300 stran vybere zkoušející krátký úryvek (20 - 25 řádek), který kandidát po krátké přípravě (10 minut) přeloží ústně do češtiny. Zkoušející pak přečte krátký úryvek (15 řádek), který kandidát reprodukuje v cizím jazyce. Následuje konverzace v cizím jazyce k prostudované odborné literatuře, případně o kandidátově disertační práci. Zkouška trvá 30 - 45 minut, u zkoušky nelze používat slovník. Kandidát musí přijít před zkouškou alespoň na jednu konzultaci.  
Poslední změna: 17. září 2019 15:30 
Sdílet na: