Delegace zástupců AS PedF UK

Delegace zástupců AS PedF UK


Zástupci Akademického senátu Univerzity Karlovy

Akademický senát Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem univerzity. Na Univerzitě Karlově působí od listopadové revoluce, kdy se začal rodit moderní, demokratický vysokoškolský život. Funkční období senátora AS UK je tříleté.


Zástupci PedF v AS UKzástupci akademických pracovníků:

doc. PeadDr. Vanda Hájková, Ph.D.

PhDr. David Greger, Ph.D.


zástupci studentů:

Bc. et Bc. Veronika Müllerová

Bc. Veronika Vohlídková


Funkční období

1. 2. 2021 - 31. 1. 2024

Termín konání dalších voleb

listopad 2023

Začátek příštího období

1. 2. 2024Delegace v Radě vysokých škol

PhDr. David Greger, Ph.D.

Poslední změna: 23. listopad 2021 11:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: