Delegace zástupců AS PedF UK

Delegace zástupců AS PedF UK


Zástupci Akademického senátu Univerzity Karlovy

Akademický senát Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem univerzity. Na Univerzitě Karlově působí od listopadové revoluce, kdy se začal rodit moderní, demokratický vysokoškolský život. Funkční období senátora AS UK je tříleté.


Zástupci PedF v AS UKzástupci akademických pracovníků:

doc. PeadDr. Vanda Hájková, Ph.D.

PhDr. David Greger, Ph.D.


zástupci studentů:

Bc. Daniela Čechová

Mgr. Daniel Pražák


Funkční období

1. 2. 2018 - 31. 1. 2021

Termín konání dalších voleb

listopad 2020

Začátek příštího období

1. 2. 2021Delegace v Radě vysokých škol


PhDr. David Greger, Ph.D.


Poslední změna: 12. září 2018 11:53 
Sdílet na: