Cena Arnošta z PardubicCena Arnošta z Pardubic je prestižní cenou Univerzity Karlovy určenou akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti.Statut ceny Arnošta z Pardubic pro vynikajícího vyučujícího UK a za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově v Praze byl schválen kolegiem rektora dne 7.1.2016Ocenění v předchozích ročnících


2022 - 7. ročník  • Vyučující: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. – FaF

  • Počin: organizace online semináře International Seminar on Jerusalem in Archaeology and in the Old Testament (prof. Mgr. Filip Čapek, Ph.D.) – ETF


2021 - 6. ročník  • Vyučující: doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. – 1. LF

  • Počin: Online vzdělávací program Introduction to Evidence-based Prevention (doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.) – 1. LF


2020 - 5. ročník  • Vyučující: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. – PřF

  • Počin: a) interpretační kurzy (Mgr. Michal Ctibor, Ph.D.) – FF

    b) Kolektiv katedry učitelství a didaktiky chemie za vytvoření interaktivní periodické tabulky prvků (RNDr. Pavel Teplý, Ph.D., doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D., RNDr. Luděk Míka, Ph.D., doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.) – PřF

Poslední změna: 2. leden 2024 14:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: