Cena Arnošta z Pardubic


Cena Arnošta z Pardubic

Kategorie Cena pro vynikajícího vyučujícího

Kategorie Cena za vynikající počin ve vzdělávací činnosti


Návrhy max. v rozsahu 2 A4  předává fakulta do 31. května 2017 Rektorovi UK


Statut ceny Arnošta z Pardubic pro vynikajícího vyučujícího UK a za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově v Praze


Poslední změna: 23. listopad 2021 11:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: