Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

Původní Cena rektora za tvůrčí počin byla od 1. ledna 2013 v plném rozsahu nahrazena Cenou Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, která je udělována Univerzitou Karlovou za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent apod. Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na univerzitě.

Poradním orgánem rektora pro posuzování návrhů na udělení ceny je komise složená ze zástupců univerzity a zástupců dalších institucí. Komise posuzuje došlé návrhy a předkládá rektorovi nejvýše tři návrhy na udělení ceny. Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu. S udělením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši minimálně 100 000,- Kč.

Součástí návrhu je:

jméno kandidáta nebo složení pracovního týmu

název pracoviště kandidáta nebo pracovního týmu

specifikace tvůrčího počinu, včetně zdůvodnění

Termín podání návrhu do 15. února


Statut Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin je vyhlášen Opatřením rektora č. 16/2012.
Poslední změna: 23. listopad 2021 11:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: