Cena Milady Paulové

Cena Milady Paulové

Cena je každoročně udělována významným českým badatelkám za jejich celoživotní přínos české vědě a má za cíl též inspirovat začínající vědkyně a studující, které vědeckou dráhu zvažují. Cena je určena významným vědeckým osobnostem za jejich přínos rozvoji oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, ale také za spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou. Je určena vědkyním, které se angažují v akademické, občanské nebo soukromé sféře. Cena je každoročně udělována v jiné vědní oblasti, pro rok 2023 je to oblast bioekonomiky. Cena je spojena s udělením finanční odměny v hodnotě 150 000 Kč.


Podmínky pro účast v soutěži:

vědkyně aktivně působí v určené oblasti pro daný rok

zásadní přínos pro rozvoj oboru

vynikající lidské vlastnosti (vedení týmů/studujících, osobní angažovanost, aktivity v občanské sféře...)

profesní kariéra

profesní působení převážně v ČR


Nominační dopis musí obsahovat zdůvodnění (jakých lidských a profesních vlastností si nomiující u nominované cení, jaký je přínos kandidátky vědeckému oboru, zda rozvíjí další aktivity např. v neziskové, občanské sféře). O souhlas s nominací a profesní životopis včetně vyplnění krátkého dotazníku budou kandidátky požádány v průběhu soutěže.


Více o podmínkách soutěže na stránkách MŠMT.
Poslední změna: 2. leden 2024 14:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: