Cena ministra školství ve VaVaI

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje vědcům za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.

Formulář přihlášky, která se dává ve dvou vyhotoveních

Statut Ceny ministra.

Přehled držitelů této ceny za Univerzitu KarlovutPoslední změna: 12. únor 2018 11:43 
Sdílet na: