Cena ministra školství ve VaVaI

Cena MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2018. V jednom kalendářním roce lze udělit jednu nebo více Cen v souhrnné výši až 500 000,- Kč. Návrhy se předepsaném formuláři podává rektor univerzity. Termín předkládání návrhů na RUK 3. září 2018, termín odevzdání návrhů na MŠMT 27. září 2018

Statut ceny

Formulář návrhu

Více informací lze nalézt na stránkách MŠMT ČR
Poslední změna: 23. listopad 2021 11:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: