Cena ministra školství ve VaVaI

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje vědcům za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.

Formulář přihlášky, která se dává ve dvou vyhotoveních

Statut Ceny ministra.

Přehled držitelů této ceny za Univerzitu KarlovutPoslední změna: 23. duben 2015 14:49 
Sdílet na: