Cena Neuron


Nadační fond Neuron na podporu vědy oceňuje špičkové české vědce ve dvou kategoriích:


Cena Neuron za přínos světové vědě je určena významným představitelům české vědy působícím doma i v zahraničí, kteří ve svém oboru dosáhli významných úspěchů a mohou být vzorem a inspirací. Jedná se o zvláštní uznání Nadačního fondu Neuron výjimečným osobnostem.


Cena Neuron pro mladé vědce je udělována českým vědcům do 40 let za vynikající vědecké výsledky a jako ocenění jejich dosavadní práce a povzbuzení pro další vědeckou práci.

Poslední změna: 23. listopad 2021 11:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: