Národní cena vlády Česká hlava

Národní cena vlády Česká hlava, udělovaná v rámci projektu Česká hlava realizovaného společností Česká hlava s.r.o. od roku 2005, vyjadřuje uznání za celoživotní úspěšné a prvotřídní působení ve výzkumné, vývojové a inovační oblasti. O nositeli ceny rozhoduje vláda České republiky na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Oceněný musí být státním občanem České republiky. Ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je udělováno buď vládou jako Národní cena vlády Česká hlava formou finančního ocenění ve výši 1 000 000,- Kč, anebo poskytovatelem formou finančního nebo věcného ocenění ve výši (hodnotě) až 500 000,- Kč.


Více o jednotlivých kategoriích soutěže Česká hlava viz: Statut soutěže Česká hlava


Přihláška má obsahovat:

jméno a příjmení kandidáta

datum narození

adresu bydliště, telefon, e-mail

životopis

pracovní zařazení a adresu pracoviště

u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce

doporučující posudek dvou výzkumných pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný


Podmínky pro finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje na inovací nebo finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, vývoje a inovací stanovené usnesením vlády jsou uvedeny na stánkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
Poslední změna: 23. listopad 2021 11:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: